Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.badent.net.pl jest prowadzony przez BADENT, ul. Gacka 1, 41-200 Sosnowiec.
 2. Sklep internetowy sprzedaje produkty zdrowotne i stomatologiczne poprzez Internet.
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu: (32) 725-20-78, 791-774-300 oraz adres e-mail: [email protected].

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – BADENT prowadzący sklep internetowy pod adresem www.badent.net.pl.
 3. Produkt – towar dostępny w sklepie, którego dotyczy umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. W celu złożenia zamówienia, należy wykonać następujące kroki:
  • Wybór produktu.
  • Dodanie produktu do koszyka.
  • Podanie danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
  • Wybór formy płatności.
  • Akceptacja regulaminu.
  • Zatwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku „Zamów”.

§5 Prawa i obowiązki stron

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odbioru towaru bez podania przyczyny.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad.
 3. Reklamacje związane z produktem lub realizacją umowy sprzedaży można składać drogą mailową na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerami podanymi w §1.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników, z zachowaniem praw nabytych przez konsumentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§7 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może być zmieniany przez Sprzedawcę. O wszelkich zmianach oraz o terminie ich wejścia w życie Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie zmodyfikowanego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.