Polityka Prywatności

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego przez stronę https://www.badent.net.pl/.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest BADENT z siedzibą przy ul. Gacka 1, 41-200 Sosnowiec, telefon: (32) 725-20-78, 791-774-300, e-mail: [email protected].

3. Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umów zawartych między stronami.

4. Rodzaj zbieranych danych

W ramach korzystania ze strony internetowej sklepu, zbierane mogą być następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto). Zebrane dane służą do realizacji zamówienia, kontaktu w sprawach związanych z realizacją usług oraz, w przypadku wyrażenia zgody, do celów marketingowych.

5. Prawo dostępu, poprawiania i usunięcia danych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, a także prawo do przenoszenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana.

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator deklaruje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności chroni dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez nieuprawnioną osobę, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Kontakt

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: [email protected] lub pod numer telefonu (32) 725-20-78.

8. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może być zmieniana przez Administratora, o czym Użytkownicy będą informowani w odpowiedni sposób.